ACC U-19 Women’s Championship 2010 - SINGAPORE

Venue : Singapore
Dates : 4th - 12th October 2010


SINGAPORE
Priyanjali Jain (Captain) RHB/RMF/WK
Smrithi Radhakrishnan RHB/RM
Samantha Singham RHB/RMF
Mehak Gauba RHB
Vritti Sethi RHB/RMF
Tanya Sen RHB/RMF
Roshni Seth RHB/RM
Dhanalakshmi Eramurthy RHB/SLA
Pavithra J RHB/RM
Nattasha Acee RHB/WK
Jayaletchmi T RHB
Tanisha Moghe RHB
Ayshwarya Venkatarama RHB/RM
Shafina Mahesh RHB/RM
Manager – Sakti Hammond
Coach - Mahesh Kumar