ACC Women’s Premier 2014: CHINA


Venue : Chiang Mai Gymkhana, Royal Chiang Mai Golf Club, Prem Oval; Chiang Mai, Thailand
Dates : 11th - 18th February 2014CHINA
CHN Huang Zhuo (Captain) RHB
CHN Sun Mengyao RHB
CHN Yu Miao RHB/RFM
CHN Wang Meng RHB/RFM
CHN Zhang Mei RHB
CHN Sun Huan RHB
CHN Zhou Haijie RHB/OB
CHN Wu Juan RHB/OB
CHN Zhao Ning
CHN Zhou Miao RHB/WK
CHN Liu Xiaonan LHB/WK
Lu Zhongyuan
CHN Zheng Lili RHB
CHN Wu Di RHB/RFM
CHN Manager – Shu Wei
CHNCHI Coach – Monjurul Islam
CHN Physio – Shi Yingying
Tournament Page