ICC World Cricket League Division 6 - BahrainAugust 29 to September 5, 2009
Singapore

BAHRAIN
Yaser Sadeq (Captain) RHB/RM
Azeem Ul Haque RHB/OB
Adil Hanif RHB/OB
Zafar Zaheer RHB
MirzaYaqoob RHB/OB
Imran Sajjad RHB/RM
Shahzad Ahmed RHB/WK
Tahir Dar LHB/SLA
Qamar Saeed LHB/SLA
Vivek Subramaniam RHB
Halal Abbasi RHB/RM
Naeem Amin RHB/RM
Fahad Sadeq RHB/LB
Asghar Majeed RHB
Coach: Mohsin Kamal